Přidejte se a podpořte nás

Dopis zákonodárcům ohledně novely zákona o elektronických komunikacích

Aktuálně

V Praze, 23. května 2017

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,


obracíme se na vás jménem českých zákazníků mobilních operátorů kvůli novele zákona o elektronických komunikacích (tisk 1053). Jsme přesvědčeni, že právě takto navržená novela je zcela v zájmu českých zákazníků, a to jak v první části týkající se TV vysílání, tak ve druhé části, řešící některé otázky spojené s podnikáním mobilních operátorů.


První část novely, která řeší potřebný přechod na tzv. DVB-T2 vysílání, je třeba přijmout nejméně ze dvou důvodů:

 

1) Do budoucna umožní občanům přijímat i nadále TV signál zdarma. Proto jste zřejmě z druhé strany vystaveni tlakům placených poskytovatelů TV programů, neboť takto navržený zákon není v jejich komerčním zájmu.


2) Dosud užívané frekvenční pásmo, které se takto uvolní, bude možné ihned po ukončení TV vysílání použít pro výrazné posílení frekvencí mobilních operátorů. Bude je tedy možné - při správném nastavení podmínek aukce - využít i pro nové konkurenty stávajících tří, dosud oligopolně se chovajících, mobilních operátorů. To by v konečném důsledku mělo vést k vyšší konkurenci na mobilním trhu a tedy snížení cen. Tak tomu aspoň je jiných státech, ve kterých si konkurují více, než tři operátoři.

 

Druhá část novely explicitně posiluje momentálně slabé a nerovné postavení běžných koncových zákazníků českých mobilních operátorů. Za nejpodstatnější považujeme návrh zvyšující razantně horní strop pro udělování pokut Českým telekomunikačním úřadem. Stávající prostor pro pokuty je doslova miniaturní. Operátorům se tak vysloveně vyplácí nekalé obchodní praktiky, které poškozují zákazníky a jim, i po odečtení směšně nízkých pokut, přinášejí v mnoha případech vysoké zisky.

 

Spotřebitelská organizace TELEFONUJÍCÍ.CZ, z.s., vznikla počátkem tohoto roku kvůli potřebě sdružit klienty českých mobilních operátorů, které trápí velmi vysoké ceny mobilních hlasových a datových služeb, zejména ve srovnání s ostatními státy EU. Zjistili jsme například, že typický spotřebitel, jako je rodič samoživitel s jedním dítětem, platí o 538 Kč měsíčně více, než je průměr EU (vyjádřeno v procentech o 71 %). Také jsme spočítali, že Česká republika je v rámci EU nominálně 4. nejdražší zemí. Zde najdete celý průzkum.

 

Vážené dámy a vážení pánové, jménem zdejších zákazníků českých mobilních operátorů vás z výše uvedených důvodů žádáme, abyste návrh tak, jak jej Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo, ve třetím čtení podpořili a schválili.

 

S přáním pěkného dne,
Svatopluk Bartík
předseda spolku

 

Tomáš Hečko, Petr Němec
místopředsedové spolku

Top