Přidejte se a podpořte nás

Pozvánka k účasti na členské schůzi spolku TELEFONUJÍCÍ.CZ, z.s.

Aktuálně

Rada spolku TELEFONUJÍCÍ.CZ, z. s. tímto svolává Členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 10. 5. 2017 od 16. hodiny v Sicily Café na adrese Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 Nové Město, 110 00.

 

O svolání Členské schůze rozhodla Rada spolku dne 2. 5. 2017.

 

Členská schůze má tento program:

  • Sepsání listiny přítomných
  • Volba předsedy zasedání Členské schůze
  • Schválení programu Členské schůze
  • Schválení změny stanov Spolku

 

Rada spolku TELEFONUJÍCÍ.CZ

Top