Přidejte se a podpořte nás

Přihláška

Stát se naším členem je jednoduché. Stačí vyplnit několik osobních údajů a zaslat členský příspěvek ve výši 1,- Kč společně s unikátním variabilním symbolem na náš účet 2601196298/2010. Tak pojďme na to.

 

Odesláním vyplněných údajů potvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami TELEFONUJÍCÍ.CZ z. s. , se sídlem Havlíčkova 158/57, Stránice, 602 00 Brno (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem si vědom/a, že členství ve Spolku vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o Přihlášce, o které rozhoduje na nejbližší schůzi po dni podání Přihlášky. Jsem připraven/a respektovat usnesení Rady spolku, která rozhodne o mém členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit své povinnosti člena Spolku, zejména se budu se podílet na činnosti Spolku, dodržovat stanovy, platit členské příspěvky, plnit usnesení orgánů Spolku a naplňovat cíle Spolku v souladu se stanovami, jakož i beru na vědomí, že mi budou náležet všechna práva člena Spolku. Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku. Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Top